Áp dung phuong pháp chi tiet hóa thong kê và "máy" tao thoi tiet lars-wg de dánh giá các dai luong mua cuc tri theo các kich ban khí hau cho vùng dong bang ven bien huyen gio linh tinh quang tri

Vu Tâm, Okke Batelaan, Tran Lê

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Original languageEnglish
  Pages (from-to)217-222
  Number of pages6
  JournalKhoa học về Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
  Volume35
  Issue number1
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this