Μάθηση αντι-διαισθητικών εξηγήσεων υπό το πρίσμα της Θεωρίας Πλαισίου για τηνεννοιολογική αλλαγή

Translated title of the contribution: The learning of counter-intuitive explanations from the Framework Theory of conceptual change perspective

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Abstract

The Special Issue presents five papers that extend the Framework Theory of conceptual change to new areas that have not been studied so far. The papers also demonstrate the power of the theory to predict and explain some of the difficulties students have in understanding certain counter-intuitive concepts and explanations in science and mathematics and to lead to new approaches in instruction. Although all papers are guided by the same theoretical framework, they each make their own unique contribution.


Το Ειδικό Αφιέρωμα παρουσιάζει πέντε εργασίες που επεκτείνουν την προσέγγιση της Θεωρίας Πλαισίου για την εννοιολογική αλλαγή σε τομείς που δεν είχαν μελετηθεί έως σήμερα. Οι εργασίες αυτές επίσης αναδεικνύουν τις δυνατότητες της θεωρίας να προβλέψει και να εξηγήσει τις δυσκολίες που έχουν οι μαθητές να κατανοήσουν ορισμένες αντι-διαισθητικές επιστημονικές και μαθηματικές έννοιες και εξηγήσεις και να οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία. Παρόλο που κινούνται στην ίδια γραμμή έρευνας η καθεμία από τις εργασίες έχει τη σημαντική δική της καινοτόμο συνεισφορά.  

Translated title of the contributionThe learning of counter-intuitive explanations from the Framework Theory of conceptual change perspective
Original languageGreek
Pages (from-to)112-116
Number of pages5
JournalPsychology
Volume27
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 21 Jul 2022

Keywords

  • conceptual change
  • Conceptual development
  • learning
  • teaching of science and mathematics

Cite this