Common genetic variants on 1p13.2 associate with risk of autism

Kun Xia, Hui Guo, Zheng Mao Hu, Guang Lei Xun, Ling Jun Zuo, Yu Peng, Ke Sheng Wang, Yi Qun He, Zhi Min Xiong, Liang Dan Sun, Qian Pan, Zhi Gao Long, Xiao Bing Zou, Xia Li, Wei Li, Xiao Juan Xu, Li Na Lu, Y Liu, Yi Qiao Hu, Di TianLi Wei Long, Jian Jun Ou, X Li, Lu Si Zhang, Yin Lin Pan, Jia Chen, Hao Peng, Qin Lai Liu, Xue Rong Luo, Wei Su, Ling Qian Wu, De Sheng Liang, H Dai, Xin Xiang Yan, Yong Feng, Bei Sha Tang, Jun Li, Zosia Miedzybrodzka, Jia Hui Xia, Zhuohua Zhang, Xing Guang Luo, X Zhang, David St Clair, Jing Ping Zhao, Feng Yu Zhang

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    53 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Common genetic variants on 1p13.2 associate with risk of autism'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences