Cortistatin protects against intervertebral disc degeneration through targeting mitochondrial ROS-dependent NLRP3 inflammasome activation

Yunpeng Zhao, Cheng Qiu, Wenhan Wang, Jiangfan Peng, Xiang Cheng, Yangtao Shangguan, Mingyang Xu, Jiayi Li, Ruize Qu, Xiaomin Chen, Suyi Jia, Dan Luo, Long Liu, Peng Li, Fengjin Guo, Krasimir Vasilev, Liang Liu, John Hayball, Shuli Dong, Xin PanYuhua Li, Linlin Guo, Lei Cheng, Weiwei Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

58 Citations (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Cortistatin protects against intervertebral disc degeneration through targeting mitochondrial ROS-dependent NLRP3 inflammasome activation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology