CSF Brain-Reactive Autoantibodies are Elevated in Patients with Viral Encephalitis

Zhong Yuan Yu, Jian Hong Wang, Wei Wei Li, Ye Ran Wang, Noralyn B. Mañucat-Tan, Jun Wang, Ju Wang, Gao Yu Cui, Jie Xiang Pan, Shui Xian Zhang, Zu Juan Liu, Liang Tan, Yu Hui Liu

Research output: Contribution to journalLetter

Fingerprint Dive into the research topics of 'CSF Brain-Reactive Autoantibodies are Elevated in Patients with Viral Encephalitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences