Direct Superassemblies of Freestanding Metal-Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage

Biao Kong, Lianhai Zu, Chengxin Peng, Yan Zhang, Wei Zhang, Jing Tang, Cordelia Selomulya, Liudi Zhang, Hanxing Chen, Yang Wang, Yang Liu, Haili He, Jing Wei, Xiaocheng Lin, Wei Luo, Jianping Yang, Zaiwang Zhao, Yong Liu, Jinhu Yang, Dongyuan Zhao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

109 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Direct Superassemblies of Freestanding Metal-Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science