Effects of a partitioned aquaculture system on water quality and growth of Penaeus vannamei

Junwei Li, Yongjian Guo, Changbo Zhu, Zhenhua Ma, Jian G. Qin, Xiaoyong Xie, Suwen Chen

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Effects of a partitioned aquaculture system on water quality and growth of Penaeus vannamei'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences