Elevation of ceramide and activation of secretory acid sphingomyelinase in patients with acute coronary syndromes

Wei Pan, Jing Jia Yu, Rui Zheng Shi, Lei Yan, Tian Lun Yang, Yuan Jian Li, Zhuohua Zhang, Guo Long Yu, Yong Ping Bai, Edward Schuchman, Xing Xuan He, Guo Gang Zhang

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    29 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Elevation of ceramide and activation of secretory acid sphingomyelinase in patients with acute coronary syndromes'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences