HIV and syphilis prevalence among men who have sex with men: a cross-sectional survey of 61 cities in China

Zunyou Wu, Jie Xu, Enwu Liu, Yurong Mao, Xiao Yan, Xunhua Sun, Yufen Liu, Y Jiang, Jennifer McGoogan, Zhi Dou, Guodong Mi, Ning Wang, Jiangping Sun, Zhongfu Liu, L Wang, Keming Rou, Lin Pang, Wenge Xing, Juan Xu, Shuo WangYan Cui, Zhijun Li, Marc Bulterys, Wen Li, Jinkou Zhao, Ray Yip, You Wu, Yang Hoa, Yu Wang

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    167 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'HIV and syphilis prevalence among men who have sex with men: a cross-sectional survey of 61 cities in China'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences