Implementation of a structured guideline-based program for the secondary prevention of ischemic stroke in China

Bin Peng, Jun Ni, Craig Anderson, Yi Cheng Zhu, Yong Jun Wang, Chuang Qiang Pu, Jiang Wu, Jian Ming Wang, Li Xin Zhou, Ming Yao, J He, Guang Liang Shan, Shan Gao, Wei Hai Xu, Li Ying Cui

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    42 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Implementation of a structured guideline-based program for the secondary prevention of ischemic stroke in China'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences