Mussel-Inspired Adhesive and Tough Hydrogel Based on Nanoclay Confined Dopamine Polymerization

Lu Han, Xiong Lu, Kezhi Liu, Kefeng Wang, Liming Fang, Lu-Tao Weng, Hong-ping Zhang, Youhong Tang, Fuzeng Ren, Cancan Zhao, Guoxing Sun, Rui Liang, Zongjin Li

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    628 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Mussel-Inspired Adhesive and Tough Hydrogel Based on Nanoclay Confined Dopamine Polymerization'. Together they form a unique fingerprint.

    Chemical Engineering