Oriented Mesoporous Nanopyramids as Versatile Plasmon-Enhanced Interfaces

Biao Kong, Jing Tang, Cordelia Selomulya, Wei Li, Jing Wei, Yin Fang, Yongcheng Wang, Gengfeng Zheng, Dongyuan Zhao

Research output: Contribution to journalArticle

48 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Oriented Mesoporous Nanopyramids as Versatile Plasmon-Enhanced Interfaces'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy