p75NTR regulates Aβ deposition by increasing Aβ production but inhibiting Aβ aggregation with its extracellular domain

Yan-Jiang Wang, Xin Wang, Jianjun Lu, Qiao-Xin Li, Chang Gao, Xiao-Hong Liu, Ying Sun, Miao Yang, Yoon Lim, Genevieve Evin, Jin-Hua Zhong, Colin Masters, Xin-Fu Zhou

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    64 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'p75NTR regulates Aβ deposition by increasing Aβ production but inhibiting Aβ aggregation with its extracellular domain'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences