The effects of a reduced-sodium, high-potassium salt substitute on food taste and acceptability in rural northern China

Nicole Li, John Prescott, Yang Feng Wu, Federica Barzi, Xue Qun Yu, Lian Cheng Zhao, Bruce Neal, Yu Ming Li, Jun Xiang Liu, Dong Lin Song, Jing Pu Shi, Hailong Wang, Yong Qing Yang, Jian Min Li, Yan Ling Zhang, Dong Shuang Guo, Sheng Yin Liang, Jian Hua Qi, Rujun Pan, Bing LiZhigang Yang, Bai Ling Chen, Bei Fan Zhou, Ji Hong Hu, Rong Han, Rachel Huxley, Kathy Jayne, Suzanne Ryan, A Rodgers, Carlene Lawes, Michelle Barlow, John Fa'atui, Amanda Milne, Colleen Ng, Simon Pinkl, Barry Gray

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  58 Citations (Scopus)
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)1088-1093
  Number of pages6
  JournalBritish Journal of Nutrition
  Volume101
  Issue number7
  Publication statusPublished - 2009

  Cite this